• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Proiecte

Titlul proiectului

Titlul proiectului

"Monitorizarea calității factorilor de mediu în zona transfrontalieră Olt-Belene" Cod MIS-ETC 359
Proiect startat în decembrie 2008 - semnat contract de finanțare APRILIE 2012

 DESCRIEREA PROIECTULUI
 Axa Prioritara 2 Mediu
Domeniu de interventie 2. 2 Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie in situatii de urgenta.
Operatiunea 1 : Prevenirea comuna a riscurilor naturale si tehnologice
TOTAL valoare proiect - 5.857.020 euro.
Partea romana - 5.393.735 euro ( 4.574.966,03 - FEDR; 701.185,55 - Bugetul de stat; 117.583,42 contributie proprie)
Partea bulgara - 463.285 euro

Obiectivul general
 Imbunatatirea si dezvoltarea relatiilor de cooperare si colaborare intre Romania si Bulgaria pentru a preveni degradarea calitatii mediului in regiunea transfrontaliera Olt-Belene
Consolidarea cooperarii intre Romania si Bulgaria in regiunea de frontiera va fi atinsa prin implementarea unui sistem informatic integrat care va asigura monitorizarea apelor evacuate in sistemele de canalizare ale Companiei de Apa Olt, pentru a impiedica degradarea calitatii apei curgatoare in regiunea de frontiera Olt-Belene. De asemenea, sistemul va contine informatii asupra nivelului de poluare a aerului in regiunea Belene, masuratoare efectuata de statia de monitorizare nou instalata. Pe termen lung, aceasta va facilita coordonarea masurilor de protectie a calitatii apei in regiunea de frontiera Olt-Belene.
Caracterul transfrontalier al proiectului este intarit de rolul sistemului informatic care va fi implementat pentru a informa in timp real factorii de decizie in domeniul mediului din regiunea Olt-Belene cu privire la nivelul de poluare inregistrat de senzorii plasati pe teren, in zonele unde operatorii economici monitorizati descarca apele uzate in sistemul de canalizare al operatorului regional.

Obiective specifice

Ø Îmbunătăţirea calităţii mediului în regiunea de frontieră Olt-Belene;
Ø Eficientizarea procesului de luare a deciziilor în ceea ce priveşte asigurarea calităţii mediului în regiunea transfrontalieră Olt-Belene;
Ø Creşterea gradului de conştientizare a factorilor de decizie în domeniul de apă-canal din regiunea de frontieră Olt-Belene, dar şi a mass-media, în ceea ce priveşte impactul evacuărilor de ape  uzate asupra mediului şi a vieţii.
Un alt aspect care se va îmbunatăţi considerabil şi care  este de o importanţă majoră, îl reprezintă comunicarea în timp real între parţile beneficiare şi partenere, prin utilizarea în comun a sistemului informatic de monitorizare.  Prin acest sistem vor fi luate măsurile corective corespunzătoare de către autorităţile de drept, în scopul conservării mediul înconjurător din zona frontierei comune Olt-Belene.

Grupuri ţintă:
Ø Populaţia judeţului Olt – aproximativ 470.000 de locuitori;
Ø Posibile companii poluante;
Ø Elevi din şcolile din judeţul Olt.

Beneficiarii proiectului

Partener lider este Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “Oltul”.
Partener 2 este Municipalitatea Belene , regiunea Pleven - BULGARIA

Asociatia a fost infiintata in anul 2007 si are principala datorie de a administra sistemul de furnizare a apei si a sistemului de canalizare. Gestionarea este efectuata prin intermediul sistemului de gestiune delegata, activitatea fiind delegata catre Compania de Apa Olt, in conformitate cu prevederile legislative relevante (art. 31 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 21 din Legea nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, un operator regional, dupa cum este definit de art. 2, alineat g) din Legea 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al carui capital social va fi detinut in intregime de unitatile administrative-teritoriale ale Asociatiei).
Asociatia este interesata sa mentina sistemul de canalizare functional si sa asigure ca apa care ajunge la sistem, precum si apa evacuata, este de cea mai buna calitate posibila.
 Prin urmare, este necesar un sistem de monitorizare pentru a furniza informatii exacte pentru luarea deciziilor cu privire la gestionarea retelelor publice de utilitati.
Este unanim recunoscut faptul că, calitatea și cantitatea de apă disponibile în Europa reprezinta o problemă importantă. În anul 2000, UE a adoptat Directiva-cadru privind calitatea apei, fiind inregistrate  progrese importante în adoptarea unei abordări integrate a gestionării resurselor de apă dulce, cu scopul de a realiza o "stare bună" pentru toate apele Uniunii Europene până în 2015. Multe țări din Europa au adoptat Planuri de management ale bazinelor hidrografice pentru perioada 2009 - 2015 in scopul de a asigura o gestionare mai buna a resurselor de apă.
"Planul pentru protejarea resurselor de apă ale Europei"  este dezvoltat ca răspuns al politicii Uniunii Europene la provocarea continua de a trasa obiective în materie de politici in domeniul apei la nivelul UE. Acesta se bazează pe o serie de evaluări în curs de desfășurare, inclusiv la nivelul planurilor de management ale bazinelor hidrografice și de acțiune a UE in ceea ce priveste deficitul de apă și seceta.
"Planul pentru protejarea resurselor de apă ale Europei" va identifica lacunele actuale și prioritățile viitoare și va oferi îndrumare pentru dezvoltarea politicii in domeniul apei până în 2020.
Acesta vizeaza, de asemenea, si efectuarea de analize care integrează modelarea economică si climatica până în 2050.
In conformitate cu studiul ICPDR (Comisia Internationala pentru Protejarea Fluviului Dunarea), calitatea apei din Dunare se depreciaza dupa fiecare deversare de ape, cei mai importanti poluatori fiind aglomerarile urbane din bazinul ei, atat din Romania, cat si din Bulgaria.
Toate aceste aglomerari urbane, colecteaza apa atat de la populatie cat si de la agentii industriali din zona.
Sistemul de canalizare in Slatina este unul unitar, ceea ce inseamna ca toate apele, atat cele menajere, cele industriale, cat si cele datorate ploilor, sunt colectate si transportate in comun catre statiile de epurare sau sunt deversate direct in emisar. De aceea intregul sistem de colectare si epurare a apelor uzate este supus unor presiuni de diverse tipuri.
           Una dintre cele mai semnificative probleme este faptul ca in reteaua de canalizare sunt descarcate apele uzate de la agentii industriali, care afecteaza in mod semnificativ calitatea procesului de epurare.
Diversitatea categoriilor de substante care sunt continute in apele uzate este determinata de specificul fiecarei activitati industriale si poate afecta intr-un mod specific procesul de epurare.
        Chiar daca prin legislatia in vigoare, anumiti agenti economici trebuie sa detina statii de pre-epurare a apelor uzate inainte ca acestea sa fie deversate in reteaua de canalizare, in momentul de fata nu exista nici un mijloc de monitorizare automata al calitatii acestor ape, nu exista nici un control real al acestora.

Necesitatea Sistemului de Monitorizare a Apei Deversate in Sistemele de Canalizare

          Este foarte important sa se cunoasca atat calitatea apei uzate, cat si cantitatea de apa deversata de catre agentii economici, astfel incat in cadrul statiilor de epurare sa poata sa fie luate masurile necesare pentru buna desfasurare a procesului de epurare a apelor uzate, in caz contrar, agentii poluanti putand trece mai departe de statia de epurare, ajungand in Dunare, astfel putand afecta ambele tari, Romania si Bulgaria.
De asemenea, in momentul de fata nu exista niciun fel de demersuri, actiuni comune sau schimburi de experienta intre Romania si Bulgaria prin intermediul carora sa se poata lua rapid si eficient masuri pentru prevenirea sau gestionarea anumitor situatii de urgenta legate de poluarea apelor.
In sensul celor mentionate mai sus au fost elaborate anumite Directive UE care impun companiilor de apa-canal sa intreprinda masuri in vederea reducerii poluarii mediului inconjurator.
         Parametrii de calitate ai apei industriale uzate deversate in canale sunt stabiliti in legislatia Romana si se aplica la nivel national (NTPA 002/2002).

Nr. crt. Indicatorul de calitate U.M. Valorile maxime admise
1. TEMPERATURA ºC 40
2. pH unitati pH 6,5-8,5
3. CIANURI mg/dm³ 1,0
4. GRASIMI (ULEIURI) mg/dm³ 30
5. CLOR mg/dm³ 0,5
6. SUBSTANTE ORGANICE – METODA CU DICROMAT DE POTASIU [CCO(CR)1)] mg
O2/dm3 500

 Pentru a respecta aceste standarde, este necesar pentru majoritatea industriilor sa asigure pre-epurarea apei, inaintea deversarii in sistemul de canalizare municipal. O masura ce poate fi adoptata de Compania de Apa Olt este impunerea principiului „poluatorul plateste”.

Eficientizarea procesului de luare a deciziilor cu privire la asigurarea calitatii mediului in zona transfrontaliera Olt-Belene

Sistemul de monitorizare a apelor descarcate in reteaua administrata de Compania de Apa Olt precum si sistemul de monitorizare a calitatii aerului in Belene vor furniza factorilor de decizie in domeniu informatiile necesare pentru decizii optime in vederea prevenirii degradarii mediului in regiunea Olt-Belene. Aplicatia IT ce va fi implementata de proiect va procesa si afisa in timp real date de la senzorii plasati in Slatina, in sectiunile unde operatorii economici monitorizati descarca apele folosite in canalele de apa ale operatorului regional, emitand un avertisment in cazul depasirii valorilor parametrilor selectati. Incidentele pot fi localizate spatial si temporal, cu harti geo-spatiale generate pe care le include sistemul informatic integrat.  In acest fel, se va preveni orice blocaj in procesul de epurare a apei si prin urmare se va impiedica poluarea raurilor in regiunea transfrontaliera Olt-Belene.
          Cresterea nivelului de interactivitate, colaborare si distribuire informatii intre partenerii implicati in proiect va avea loc prin intermediul componentelor portalului intern care va fi realizat si care va uni toate componentele sistemului informatic integrat pentru monitorizarea descarcarilor de apa in sistemul de canalizare al Companiei de Apa Olt si informatii cu privire la calitatea aerului din Belene intr-o zona comuna si a institutiilor decizionale in prevenirea degradarii calitatii apelor si aerului din regiunea Olt-Belene.  Componenta externa a portalului are scopul de a informa cetatenii si media prin intermediul rapoartelor de analiza si informative, cu privire la cantitatea si calitatea apei descarcare in sistemele de canalizare ale Companiei de Apa Olt, dar de asemenea si de a masura impactul cu privire la descarcarile de apa in mediu si asupra vietii de zi cu zi a populatiei din zona transfrontaliera Olt-Belene.

Se va implementa un sistem integrat informatic pentru monitorizarea apelor evacuate, care va presupune:
- Instalarea de senzori pentru cei mai importanti factori de poluare in judetul Olt in punctele de descarcare a apelor uzate in cadrul operatorului regional de canalizare in vederea monitorizarii continue a fluxurilor, a cantitatii de ape evacuate si a urmatorilor parametri: PH, temperatura, cantitatea de substante organice, cianura, clor, grasimi;
- Colectarea automata a datelor din punctele de evacuare a canalizarii si transmiterea acestora catre dispecerul statiei de epurare;
- Centralizarea datelor inregistrate de senzori in cadrul aplicatiei de monitorizare instalate pe un server central; achizitia datelor va fi efectuata prin intermediul undelor radio sau comunicare GPRS;
- Vizualizarea grafica a incidentelor determinate de depasirea parametrilor de calitate ai apelor evacuate cu ajutorul solutiilor geo-spatiale;
- Implementarea aplicatiei de gestionare a investitiei care va permite administrarea contractelor incheiate cu consumatorii de apa,
- In Belene va fi o statie pentru monitorizarea si afisarea informatiilor referitor la calitatea aerului, care vor fi afisate si pe portal, asigurand astfel disponibilitatea pentru colegii din Romania. In acelasi timp, centrul transfrontalier pentru educatie de mediu din Belene va fi disponibil atat pentru copiii romani cat si pentru cei bulgari.