• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Întrebări frecvente

Care sunt indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de canalizare ale localitatilor?

Valorile maxime admise, unitatea de masura, Metoda de analiza conform NTPA 002 - 28.02.2002:
1. Temperatura 0C 40
2. pH unitati, pH 6,5-8,5 SR ISO 10523-97
3. Materii in suspensie mg/dm3 350 STAS 6953-81
4.Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5), mgO2/dm3 - 300STAS 6560-82 SRISO 5815/98
5.Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu [CCO(Cr)1)], mgO2/dm3 500 SR ISO 6060/96
6. Azot amoniacal (NH4+) mg/dm3 30 STAS 8683-70
7. Fosfor total (P) mg/dm3 5,0 STAS 10064-75
8. Cianuri totale (CN) mg/dm3 1,0 SR ISO 6703/1-98
9. Sulfuri si hidrogen sulfurat (S2-) mg/dm3 1,0 SR ISO 10530-97
10. Sulfiti (SO32-) mg/dm3 2 STAS 7661-89
11. Sulfati (SO42-) mg/dm3 600 STAS 8601-70
12.Fenoli antrenabili cu vapori de apa(C6H5OH), mg/dm3 30 STAS 7167-92
13.Substante extractibile cu solventi organici, mg/dm3 30 SR 7587-96
14. Detergenti sintetici biodegradabili mg/dm3 25 SR ISO 7875/1,2-96
15. Plumb (Pb2+) mg/dm3 0,5 STAS 8637-79
16. Cadmiu (Cd2+) mg/dm3 0,3 SR ISO 5961/93
17. Crom total (Cr3+ + Cr6+) mg/dm3 1,5 STAS 7884-91 SR, ISO 9174-98
18. Crom hexavalent (Cr6+) mg/dm3 0,2 STAS 7884-91 SR, ISO 11083-98
19. Cupru (Cu2+) mg/dm3 0,2 STAS 7795-80
20. Nichel (Ni2+) mg/dm3 1,0 STAS 7987-67
21. Zinc (Zn2+)2) mg/dm3 1,0 STAS 8314-87
22. Mangan total (Mn2+) mg/dm3 2,0, SR 8662/1-96 SR, ISO 6333-96
23. Clor rezidual liber (Cl2) mg/dm3 0,5 STAS 6364-78
1) Valoarea concentratiei CCO(Cr) este conditionata de respectarea raportului
CBO5/CCO mai mare sau egal cu 0,4. Pentru verificarea acestei conditii vor putea
fi utilizate si rezultatele determinarii consumului chimic de oxigen, prin metoda
cu permanganat de potasiu, urmarindu-se cunoasterea raportului
CCO(Mn)/CCO(Cr) caracteristic apei uzate.
2) Pentru localitatile in care apa potabila din reteaua de distributie contine zinc in
concentratie mai mare de 1 mg/dm3 se va accepta aceeasi valoare si la racordare,
dar nu mai mare de 5 mg/l.
 3) Metoda de analiza va fi cea corespunzatoare standardului in vigoare.

 

Lista  punctelor  critice  din  unitate de unde  pot  proveni  poluari  accidentale

 

Nr.

crt.

Locul de unde poate proveni

poluarea accidentala

Cauzele posibile

ale poluarii

Poluanti  potentiali

Denumirea

Observatii

 

1

Sistem alimentare cu apa

    Zone fronturi captare, pe

ambele maluri ale raului Olt    

    Sistem alimentare apa

( aductiune, inmagazinare,

distributie)

Depozitari necontrolate,activitati periculoase in zone, pierderi de produse periculoase, erori, neglijente, avarii, calamitati, etc.

 

  Scurgeri/pierderi de   substante periculoase    ce pot afecta calitatea apei

 

Numai la aparitia unei  situatiilor periculoase, necontrolate,accident, avarie,calamitati,etc.

Frecventa scazuta de aparitie

 

 

2

 

    Sistem public canalizare

    Retele colectare ape uzate si    statie de epurare ape uzate cu     evacuare in contra-canal mal    stang lac acumulare Slatina

 

   Scurgeri/deversari       accidentale de reziduuri periculoase in canalizare, 

  avarii,defectiuni care pot    duce la incarcarea cu    poluanti a apelor uzate  urbane colectate/ evacuate     peste concentra-tiile maxime   admise

   Substante deversate    accidental, interactiuni  periculoase de substante  consumatoare de O2,    suspensii, produse  petroliere,alti poluanti        colectati/ evacuati peste      concentratiile admise

   Aparitie doar in situatii  

 de scurgeri accidentale   

 de substante periculoase  

 antrenate in retea, avarii,

 neglijente,calamitati,etc.

 

Lista  unitatilor  care  pot acorda  sprijin la aparitia unei  poluari  accidentale in functie de specificul situatiei 

Dispecerat Compania de Apa OLT

0249 423419, 0372 705735, dispecer@caolt.ro

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea  unitatii

Adresa,

Phone/Fax

0

1

2

   1.

Sistemul de Gospodarire a Apelor Olt - Slatina

str.Strehareti nr.156,Slatina

0249 430103/0249 432215

Fax 0249432215, dispecerat.ot@dao.rowater.ro

   2.

Administratia Bazinala de Apa Olt

str.Remus Bellu nr.6,Rm.Valcea

0250 739840/0350 401735

Fax 0250738255, dispecer@dao.rowater.ro

   3.

Agentia pentru Protectia Mediului Olt

str.Ion Morosanu nr.3,Slatina

0249 439166,0349 401720,0746 248742

fax : 0249 423670, office@apmot.anpm.ro

   4.

        Management situatii de urgenta,

   ISU ,,Matei Basarab”Olt,  Detasament Slatina

numar unic apel urgenta 112

str.Aleea Tipografului nr.7,Slatina

0249 432211