• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A.

Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. (componenta integrală) Data de început: 24.03.2022 Hotărârea A.G.A. nr. 4./17.03.2022 Documente ce trebuie depuse:  cerere / propunere autoritatea publică tutelară (document nestandardizat)  curriculum vitae (model european)  cazier judiciar  diplomă studii (original + copie)  certificat cursuri absolvite (original + copie)  recomandare de la ultimul angajator * candidații din lista scurtă depun în 15 zile de la afișarea listei scurte declarația de intenție Data finalizării: 19.05.2022 Etapele:  depunere dosar de candidatură: 30 de zile de la data publicării anunțului (anexa 1). Anunțul a fost publicat în data de 24.03.2022. În vederea întocmirii listei scurte, se va avea în vedere profilul candidatului (anexa nr. 2), întocmit pe baza documentelor din dosarul de candidatură și a matricei profilului consiliului (anexa nr. 3).  afișare listă scurtă a candidaților: maxim 3 zile de la încheierea depunerii candidaturilor – lista scurtă conține primii cinci clasați pentru fiecare funcție vizată  depunere declarație de intenție: 15 zile de la afișarea listei scurte În vederea întocmirii declarației de intenție, scrisoarea de așteptări pentru C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. se găsește pe site-ul autorității publice tutelare http://www.adioltul.ro, secțiunea prezentare generală.  interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declarației de intenție Planul de interviu se regăsește în anexa nr. 4.  afișare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu Raportul cu rezultatele finale se înaintează autorității publice tutelare pentru a fi transmise A.G.A. propunerile de numire în C.A. Proiectul contractului de mandat se regăsește în anexa nr. 5. Dosarul de candidatură se depune la sediul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Oltul din Strada Draganesti nr. 25D, Slatina, jud. Olt la compartimentul Resurse Umane. Relații la telefon: 0249414144. Comisia de selectie

 

NOTA: Anexele mentionate in anunt sunt pe pagina Despre noi.