• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A.

~~Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A.
(componenta inițială) - proiect

Data de început: 24.03.2022
Documente ce trebuie depuse:
 cerere / propunere autoritatea publică tutelară
 curriculum vitae
 cazier judiciar
 diplomă studii
 certificat cursuri absolvite
 recomandare de la ultimul angajator
* candidații din lista scurtă depun în 15 zile de la afișarea listei scurte declarația de intenție
Data finalizării: 06.05.2021
Etapele:
 depunere dosar de candidatură: 30 de zile de la data publicării anunțului 
 afișare listă scurtă a candidaților: maxim 3 zile de la încheierea depunerii candidaturilor
 depunere declarație de intenție: 15 zile de la afișarea listei scurte
 interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declarației de intenție
 afișare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu
Dosarul de candidatură se depune la sediul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Oltul din Strada Draganesti nr. 25D, Slatina, jud. Olt la compartimentul Resurse Umane.
Relații la telefon: 0249414144

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Oltul
prin
Director executiv,
Florin OBRETIN