• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. 12.03.2021

~~Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A.
(componenta integrală)

Data de început: 12.03.2021  Hotărârea A.G.A. nr. 1./08.03.2021
Documente ce trebuie depuse:
 cerere / propunere autoritatea publică tutelară (document nestandardizat)
 curriculum vitae (model european)
 cazier judiciar
 diplomă studii (original + copie)
 certificat cursuri absolvite (original + copie)
 autoevaluare (maxim 1 pag. A4, caracter Times New Roman 12)
 recomandare de la ultimul angajator
* candidații din lista scurtă depun în 15 zile de la afișarea listei scurte declarația de intenție
Data finalizării: 07.05.2021
Etapele:
-  depunere dosar de candidatură: 30 de zile de la data publicării anunțului ANUNT.pdf (anexa 1). Anunțul a fost publicat în data de 12.03.2021.
În vederea întocmirii listei scurte, se va avea în vedere profilul candidatuluiANEXA_2.pdf (anexa nr. 2), întocmit pe baza documentelor din dosarul de candidatură și a matricei profilului consiliului ANEXA_3.pdf(anexa nr. 3).
 afișare listă scurtă a candidaților: maxim 3 zile de la încheierea depunerii candidaturilor – lista scurtă conține primii cinci clasați pentru fiecare funcție vizată
 depunere declarație de intenție: 15 zile de la afișarea listei scurte
În vederea întocmirii declarației de intenție, scrisoarea de așteptări  pentru C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. se găsește pe site-ul autorității publicetutelare http://www.adioltul.ro, secțiunea prezentare generală.
 interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declarației de intenție
Planul de interviu se regăsește în ANEXA_4.pdf
 afișare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu
Raportul cu rezultatele finale se înaintează autorității publice tutelare pentru a fi transmise A.G.A. propunerile de numire în C.A.
Proiectul contractului de mandat se regăsește în ANEXA_5.pdf

Dosarul de candidatură se depune la sediul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul” din Strada Crișan nr. 33, Slatina, jud. Olt la compartimentul Resurse Umane.

Relații la telefon: 0249414144.

 Comisia de selectie