• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


ANUNT PUBLIC SELECTIE MEMBRU CA

~~Autoritatea Publică Tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Apă și de Canalizare ”Oltul” organizează, prin Comisia de selecţie numită prin Decizia nr. 1/20.12.2016, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Apă și de Canalizare ”Oltul” din str. Drăgănești, nr. 25D, județul Olt, selecție în vederea desemnării unui membru pentru Consiliul de administraţie la               S.C. Compania de Apă Olt S.A..
 Informațiile privind condițiile de participare se găsesc pe pagina de internet a asociației adi_oltul@yahoo.com.
 Relații la telefon – 0249414144.


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul”
prin

Director executiv,
Florin OBRETIN