• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


ANUNT PUBLIC SELECTIE

  Autoritatea Publica Tutelara Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare Oltul organizeaza, prin Comisia de selectie numita prin Decizia nr. 1/20.12.2016, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobata prin Legea nr. 111/2016 si Normele Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanata de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, la sediul Asociatiei din str. Crisan nr. 33, Slatina, judet Olt, selectie in vederea desemnarii a doi membrii pentru completarea Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa S.A.

   Informatiile privind conditiile  de participare se gasesc pe pagina de internet a Asociatiei- www.adioltul.ro.

Relatii la telefon - 0249 41 41 44.

Director Executiv,

Florin Obretin